IV. onko-gynekologický kongres sa uskutoční v hoteli ROCA Košice
Miesto konania kongresu