Úvod

Štvrtý ročník onko-gynekologického kongresu sa uskutoční 17.-18.1.2020. Tešíme sa na vašu účasť.