Dôležité termíny

01.08.2019 Spustenie registrácie
5.11.2019 Definitívny program kongresu
Do 16.12.2019 Včasná registrácia
Od 16.12.2019 Neskorá registrácia
17. – 18.01.2020  Konanie kongresu