Dôležité termíny

24.9.2018 Spustenie registrácie
05.11.2018 Definitívny program kongresu
Do 15.12.2018 Včasná registrácia
Od 16.12.2018 Neskorá registrácia
18.-19.1.2019 Konanie kongresu