III. ONKOGYNEKOLOGICKÝ KONGRES

18. - 19. januára 2019

MIESTO KONANIA KONGRESU

Kongres sa uskutoční
v Hoteli Yasmin**** v Košiciach

Rôzne ochorenia - rôzne riešenia

III. ROČNÍK ÚSPEŠNÉHO KONGRESU

previous arrow
next arrow
Slider

VÁŽENÉ KOLEGYNE A KOLEGOVIA

po úspešnom druhom ročníku si Vás s úctou dovoľujem pozvať na III. ročník onkogynekologického
kongresu, ktorý sa uskutoční v dňoch 18. – 19. 1. 2019. Kongres, ktorý si pomaly našiel stabilné
miesto v itinerári SGPS sa uskutoční v priestoroch hotela YASMIN v Košiciach.
Aj na treťom ročníku tohto podujatia bude cieľom vytvoriť podmienky na plodnú diskusiu týkajúcu sa
onkogynekologických ochorení.
Organizátorom III. onkogynekologického kongresu je Slovenská gynekologicko – pôrodnícka
spoločnosť (SGPS) a záštitu nad podujatím prevzala Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach (LF UPJŠ).
Cieľovou skupinou je gynekológ – pôrodník, onkológ, rádiodiagnostik, patológ, genetik, ale aj chirurg.
Podujatie spadá do kontextu kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a je certifikované s pridelením
kreditov ARS CME

Tešíme sa znova na stretnutie v Košiciach.