IV. ONKOGYNEKOLOGICKÝ KONGRES

17. - 18. januára 2020

MIESTO KONANIA KONGRESU

Kongres sa uskutoční
v Hotel ROCA Košice

Rôzne ochorenia - rôzne riešenia

IV. ROČNÍK ÚSPEŠNÉHO KONGRESU

previous arrow
next arrow
Slider

VÁŽENÉ KOLEGYNE A KOLEGOVIA

po úspešnom treťom ročníku si Vás s úctou dovoľujem pozvať na IV. ročník onkogynekologického
kongresu, ktorý sa uskutoční v dňoch 17. – 18. 1. 2020. Kongres, ktorý si pomaly našiel stabilné
miesto v itinerári SGPS sa uskutoční v priestoroch Hotela ROCA v Košiciach.
Aj na štvrtom ročníku tohto podujatia bude cieľom vytvoriť podmienky na plodnú diskusiu týkajúcu sa
onkogynekologických ochorení.
Organizátorom IV. onkogynekologického kongresu je Slovenská gynekologicko – pôrodnícka
spoločnosť (SGPS) a záštitu nad podujatím prevzala Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach (LF UPJŠ).
Cieľovou skupinou je gynekológ – pôrodník, onkológ, rádiodiagnostik, patológ, genetik, ale aj chirurg.
Podujatie spadá do kontextu kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a je certifikované s pridelením
kreditov ARS CME

Tešíme sa znova na stretnutie v Košiciach.