Dôležité termíny

15.8.2017 Spustenie registrácie
31.10.2017 Definitívny program kongresu
Do 31.11.2017 Včasná registrácia
Od 31.11.2017 Neskorá registrácia
19.-20.1.2018 Konanie kongresu