Dôležité termíny

15.8.2018 Spustenie registrácie
31.10.2018 Definitívny program kongresu
Do 31.11.2018 Včasná registrácia
Od 31.11.2018 Neskorá registrácia
18.-19.1.2019 Konanie kongresu